Swarovski

Mouse (Medium Variant 3)

Swarovski Crystal,...

Product details

Mouse (Small Variant 2)

Swarovski Crystal,...

Product details

Squirrel on black glass base

Swarovski Crystal, Austria. 1997 Anton...

Product details

Additional information